Alderspsykiatri

Aldersrelaterte problemer

Alderspsykiatri er en spesialisert form for psykiatri som forebygger, diagnostisere og behandler eldre med psykiske lidelser. Kroppslig sykdom, aldringsprosesser, og degenerative forandringer i sentralnervesystemet disponerer til utvikling av psykiske lidelser. Forekomst av psykiske lidelser øker derfor med alderen.

 

Eldre som er utsatt for store tap, påkjenninger, omstillinger som f.eks. tap av yrke, tap av status, tap av økonomi, tap av egen og ens nærmestes helse, tap av ektefelle, tap av nære venner opplever ofte store utfordringer.

 

Ensomhet og innskrenket sosialt nettverk fører for mange til store problemer.

 

Eldre har således ofte sammensatte utfordringer både fysisk, psykisk og sosialt. Flere sliter med bl.a. angst, depresjon og demensutvikling.

Aina Bergseth

Privatpsykiater AS

Lege, spesialist i psykiatri og kognitiv terapeut. Det er ikke behov for henvisning fra lege.

Jeg er her for å hjelpe deg!

Hjemmeside opprettet av