Dr. Aina Bergseth

Lege, spesialist i psykiatri, kognitiv terapeut. Jeg er her for å hjelpe deg!

Ta kontakt Bestill videokonsultasjon

Kort ventetid

I ASKER SENTRUM

- Svar innen 24 timer

- Ikke behov for henvisning

- Engelsk, tysk og spansktalende

Psykiatertime over telefon og video - landsdekkende behandlingstilbud

Jeg har god erfaring med telefon- og videokonsultasjoner og opplverer at det fungerer utmerket

Bestill videokonsultasjon

Hva jeg kan hjelpe deg med:

Angst

25 % av Norges befolkning vil i løpet av livet bli rammet av en angstlidelse. Angst kan føre til at man fungerer dårlig overfor familie, venner og arbeidskolleger.

Les mer

Depresjon

Depresjon kan bl.a. utløses av forskjellige årsaker som fysisk sykdom, skilsmisse, kjærlighetssorg, dødsfall, tap av arbeid og økonomiske vansker.

Les mer

Utbrenthet/stress

utbrenthet

Begrepet utbrenthet uttrykker en opplevelse av å føle seg sliten, nedfor, oppbrukt og kronisk utmattet. Ofte forbundet med emosjonell utmattelse.

Les mer

Tvangslidelse

tvangslidelse

Kjennetegnes ved tilbakevendende tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstankene er oftest foruroligende, og man prøver ofte uten hell å motstå dem.

Les mer

Søvnvansker

søvnvansker

Mange sliter fra tid til annen med søvnvansker. Jo mer man bekymrer seg for ikke å få sove jo vanskeligere kan det bli.

Spiseforstyrrelser

spiseforstyrrelser

Når tanker og adferd i forhold til mat, vekt og figur begynner å begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten, har man en spiseforstyrrelse.

Personlighetsforstyrrelser

utbrenthet

Flere personlighetsforstyrrelser har en arvelig komponent. De første tegn kommer til uttrykk i barndom eller ungdom, og fortsetter gjennom voksen alder.

Medarbeiderproblemer

medarbeiderproblemer

For mange er det slik at den største del av døgnet vi er våkne, tilbringer vi på jobben. Men ikke alle gleder seg til å gå jobb hver dag.

Rus og avhengighet

rus og avhengighet

Det er gode utsikter til bedring av livskvalitet for alle som søker behandling. Jo tidligere man kommer i gang, desto bedre er prognosen.

Kroniske smerter

kroniske smerter

I terapi arbeider man med pasientens tolkning av smerte og valg av mestringsstrategier for å øke livskvalitet og funksjon på tross av smerte.

Les mer

Parterapi

Parterapi

Parterapi kan hjelpe med å løse flere ulike problemer som mistet tillitt, konflikter som har økt innad i forholdet, intimiteten har blitt borte, dårlige til å løse konflikter, dårlig kommunikasjon.

Bipolar lidelse

bipolar lidelse

Bipolar lidelse er en sykdom som kan være arvelig. Det finnes flere typer bipolar lidelse og de to vanligste er bipolar type 1 og bipolar type 2.

"Man må ikke ha en psykisk lidelse eller behov for medisinering for å ha stor nytte av å snakke med en psykiater."

Vi kan alle på et eller flere tidspunkt i livet ha behov for å snakke med eller få hjelp av en psykiater. Min filosofi er at man ikke må ha en psykisk lidelse eller behov for medisinering for å ha stor nytte av å snakke med en psykiater.

Utsettes man for livskriser, samlivsproblemer, samlivsbrudd, tap av jobb, utbrenthet, stress, lav selvfølelse etc. kan det hjelpe å snakke med en fagperson.

Jeg vektlegger faglig grundighet, kombinert med individuelle, effektive og fleksible løsninger. Alle har forskjellige behov og derfor tilpasses samtaler, terapi og eventuell medisinering til den enkelte.

Som lege og psykiater er jeg opptatt av å gjøre en totalvurdering av mine pasienters helsetilstand, både fysisk og psykisk. Årsaken er at psykiske plager og lidelser kan dukke opp som følge av kroppslig sykdom, ofte før denne er oppdaget.

Jeg snakker engelsk, tysk og spansk, og har god erfaring med å tilby terapi på disse språkene.

Hva er en psykiater?

En psykiater er en lege som etter 6 års grunnutdanning ved et medisinsk fakultet på et universitet, og etter 1,5 års turnustjeneste, har spesialisert seg i 5 år i psykiatri. Spesialiseringen består i at man arbeider som lege på forskjellige psykiatriske sykehusavdelinger, samtidig som man følger et strukturert utdanningsopplegg godkjent av den norske legeforening.

Forskjellen mellom en psykiater og en psykolog

En psykolog har studert psykologi i 6 år på et universitet. En psykiater er en lege som har bygget på med en spesialisering i psykiatri, totalt tar denne utdannelsen minimum 12,5 år. Hovedforskjellen er at en psykiater gjør en totalvurdering av både fysisk og psykisk helse, og kan skrive ut medisiner, rekvirere blodprøver, henvise til røntgen og henvise til andre legespesialister.
 

Jeg er her for å hjelpe deg. ta kontakt i dag!

Individuelt tilpasset behandling. Noen få timer kan utgjøre en enorm forskjell i livskvalitet.