Depresjon

Alle opplever perioder i livet hvor en er nedstemt og trist. Dersom disse følelsene varer over tid, kan det være tegn på depresjon. Depresjon er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige lidelser, og det finnes ulike former og grader.

Depresjon kan bl.a. utløses av forskjellige årsaker som fysisk sykdom, skilsmisse, kjærlighetssorg, dødsfall, tap av arbeid og økonomiske vansker. Disposisjon til depresjon kan være arvelig betinget.

Hovedsymptomene til depresjon er bl.a.:

  • Nedsatt stemningsleie
  • Nedsatt energi
  • Nedsatt konsentrasjon og hukommelse
  • Nedsatt initiativ
  • Nedsatt interesse for aktiviteter som vanligvis gleder
  • Nedsatt selvfølelse
  • Nedsatt livslyst/opplevelse av at livet ikke er verdt å leve
  • Rastløshet


I tillegg opplever mange økt indre uro, økt tretthet og utmattelse, økt skyldfølelse, irritabilitet, endret søvnmønster, endret matlyst. Mange opplever håpløshet/uttalt pessimistisk syn på fremtiden, for eksempel mht helse, arbeid og økonomi. Samtalebehandling, og eventuell medikamentell behandling i tillegg, gir ofte meget gode resultater.

Aina Bergseth

Privatpsykiater AS

Lege, spesialist i psykiatri og kognitiv terapeut. Det er ikke behov for henvisning fra lege.

Jeg er her for å hjelpe deg!

hCaptcha