ADHD/ADD

Grunnet forsvarlighet forskriver vi kun ADHD/ADD medisiner til pasienter som utredes hos oss,  eller hvor tidligere ADHD/ADD diagnose er grundig verifisert av oss.

 

ADHD er en tilstand preget av impulsivitet og hyperaktivitet, samt svikt i oppmerksomhet og konsentrasjon. Symptomene er ofte tilstede i sosiale relasjoner, hjemme, på skole eller på jobb, og forårsaker funksjonsvansker.

 

Hvis man kun opplever uoppmerksomhet og konsentrasjonsproblemer, kan det være ADD. Mennesker med ADD opptrer vanligvis ikke problematisk i klassen eller sosialt, og blir således ofte ikke sendt til ADHD/ADD-utredning.

 

Vanlige symptomer er bl. a.:

  • Vansker med å fullføre oppgaver
  • Vansker med å planlegge og organisere
  • Distraherbarhet
  • Kan avbryte andre
  • Tidsoptimisme - utfordringer med å disponere tiden
  • Kan tale for mye i forhold til situasjonen
  • Kan ha humørsvingninger og sinneutbrudd

ADHD/ADD kan medføre indre uro og rastløshet. Hvis tilstanden forblir ubehandlet, kan det bl. a. utvikles angst, depresjon, søvnvansker og nedsatt selvfølelse. Tankene kan være urolige og være preget av dagdrømming og bekymringer. Å gjennomføre flere oppgaver parallelt er ofte utfordrende, og huskelister i avtalebok eller på mobil eller alarmer med påminnelser, er for mange nødvendig for å ha oversikt i hverdagen.

 

Mange med ADHD/ADD gjør det bra på skolen. Bak resultatene ligger ofte mer innsats med skolearbeidet sammenliknet med jevngode klassekamerater. Mange opplever at de jobber i motbakke. Har man fått tett oppfølging av foresatte, er sannsynligheten stor for at man akademisk faller gjennom når denne oppfølgingen opphører. Ressurssterke personer blir erfaringsmessig dessverre ofte avvist når de oppsøker ADHD/ADD-utredning, da de gjerne blir fortalt at de på bakgrunn av gode resultater ikke kan ha en ADHD/ADD-diagnose. Vi er bevisste at ressurssterke mennesker ofte kompenserer for sine utfordringer, og således ikke blir fanget opp.

Aina Bergseth

Privatpsykiater AS

Lege, spesialist i psykiatri og kognitiv terapeut. Det er ikke behov for henvisning fra lege.

Jeg er her for å hjelpe deg!

hCaptcha

ADHD/ADD-utredning

Privatpsykiater AS tilbyr rask, komplett og forsvarlig ADHD/ADD-utredning,  medikamentell behandling og individuelt tilpasset oppfølging.

Utredningen følger nasjonale retningslinjer og blir i sin helhet gjennomført av erfaren lege, som er spesialist i psykiatri.

 

Utredningen består av grundig klinisk undersøkelse, strukturerte intervjuer samt tester og spørreskjemaer, og har varighet 10-18 timer. Flere av timene kan gjennomføres ved hvert fremmøte, hvis ønskelig.

 

Etter utredning vil pasienten få tilbud om oppfølging tilpasset den enkeltes behov.

Utredningen avbrytes dersom det vurderes at pasienten ikke har ADHD/ADD.
Det skal ikke foreligge skadelig bruk av rusmidler før forskrivning av sentralstimulerende medikasjon.

ADHD/ADD-utredning

PRISER

Timer 8-15 på hverdager: kr 2.750,- per time (50 min).
Timer etter kl 15.30 på hverdager: kr 2.950,-per time (50min)

 

Timeprisen ved ADHD/ADD-utredning inkluderer administrativt arbeid, samt mulighet for veiledning vedrørende medisinoppstart gjennom kortere telefonsamtaler med legen mellom konsultasjonene. Dette er spesielt relevant og viktig ved oppstart av ADHD/ADD-medisiner.

Vi tilbyr konsultasjoner i helg og på helligdager, da med 50% tillegg i prisen.

Det belastes full pris for timer avbestilt senere enn 48 timer / 2 virkedager før start, og for timer der pasienten uteblir. Timer på mandager og tirsdager må avbestilles senest klokken 12 torsdagen før.

 

Hver time skal belastes med bankkort eller Vipps når timen er over, med mindre annet er avtalt.