ADHD/ADD-utredning

Privatpsykiater AS tilbyr rask, komplett og forsvarlig ADHD/ADD-utredning,  medikamentell behandling og individuelt tilpasset oppfølging.

Utredningen følger nasjonale retningslinjer og blir i sin helhet gjennomført av erfaren lege, som er spesialist i psykiatri.

 

Utredningen består av grundig klinisk undersøkelse, strukturerte intervjuer samt tester og spørreskjemaer, og har varighet 10-18 timer. Flere av timene kan gjennomføres ved hvert fremmøte, hvis ønskelig.

 

Etter utredning vil pasienten få tilbud om oppfølging tilpasset den enkeltes behov.

Utredningen avbrytes dersom det vurderes at pasienten ikke har ADHD/ADD.
Det skal ikke foreligge skadelig bruk av rusmidler før forskrivning av sentralstimulerende medikasjon.

ADHD/ADD-utredning

PRISER
Timer 8-15 på hverdager: kr 2.750,- per time (50 min).
Timer etter kl 15.30 på hverdager: kr 2.950,-per time (50min)

 

Timeprisen ved ADHD/ADD-utredning inkluderer administrativt arbeid, samt mulighet for veiledning vedrørende medisinoppstart gjennom kortere telefonsamtaler med legen mellom konsultasjonene. Dette er spesielt relevant og viktig ved oppstart av ADHD/ADD-medisiner.

Vi tilbyr konsultasjoner i helg og på helligdager, da med 50% tillegg i prisen.

Det belastes full pris for timer avbestilt senere enn 48 timer / 2 virkedager før start, og for timer der pasienten uteblir. Timer på mandager og tirsdager må avbestilles senest klokken 12 torsdagen før.

 

Hver time skal belastes med bankkort eller Vipps når timen er over, med mindre annet er avtalt.

Aina Bergseth

Privatpsykiater AS

Lege, spesialist i psykiatri og kognitiv terapeut. Det er ikke behov for henvisning fra lege.

Jeg er her for å hjelpe deg!

hCaptcha