Tradisjonell samtaleterapi

Psykodynamisk psykoterapi

Pasienten møter regelmessig hos terapeuten og skal ikke forberede seg til timene. Pasienten starter timen med å fortelle om de første tanker og følelser som dukker opp. Terapeuten lytter oppmerksomt på det pasienten forteller og kommer med sine refleksjoner eller åpne spørsmål som kan invitere til refleksjon eller nye spørsmål.

 

Psykodynamisk psykoterapi baserer seg på at mye av den mentale aktiviteten hos mennesket skjer i underbevisstheten. De ubevisste prosesser påvirker oss hele tiden og kan føre til problemer som kan føre til psykiske lidelser.

 

Gjennom psykodynamisk psykoterapi kan pasienten oppnå:

  • Bedring av sine psykiske plager
  • Bedre selvinnsikt
  • Bedret selvfølelse
  • Bedre mellom-menneskelige forhold

All forskning viser at psykoterapi er virkningsfullt ved psykiske lidelser.

Aina Bergseth

Privatpsykiater AS

Lege, spesialist i psykiatri og kognitiv terapeut. Det er ikke behov for henvisning fra lege.

Jeg er her for å hjelpe deg!

hCaptcha