Angst

Angstfølelse er en normal reaksjon på truende situasjoner. Angst som psykisk lidelse oppstår når redselen er overdimensjonert, og det ikke er noen reell fare. Det anses som en lidelse når det går utover en persons daglige funksjon.

 

25 % av Norges befolkning vil i løpet av livet bli rammet av en angstlidelse. Angst kan føre til at man fungerer dårlig overfor familie, venner og arbeidskolleger. Mange føler at angst hindrer livsutfoldelse, og mange blir sykemeldt over lang tid. Angst kan innebære følelser av frykt, bekymring, uro, panikk, frykt for å miste kontroll, frykt for å bli gal, frykt for å dø. Mange opplever hjertebank, svetting, svimmelhet, rødme, skjelvinger, kvalme, oppkast.

 

Det finnes forskjellige typer angstlidelser, de vanligste er:

Sosial angstlidelse


Den hyppigst forekommende angstlidelsen. Man opplever frykt for oppmerksomhet, å bli gransket av andre mennesker, og har angst for å dumme seg ut ved situasjoner som f.eks. å snakke høyt i møte, spise i kantine med arbeidskolleger og å gå i selskap. Mennesker med sosial angst unngår gjerne sosiale situasjoner og blir således ofte sosialt isolert.


Generalisert angstlidelse / GAD

 

Man har kronisk og overdreven angst og bekymring/ negativ forventning til fremtidige hendelser det meste av tiden.


Panikklidelse


Hovedtrekket er tilbakevendende anfall av alvorlig angst / panikk som ikke er begrenset til spesielle situasjoner, og som derfor blir uforutsigbare.


Agorafobi

 

Kjente fobier som frykt for å forlate hjemmet, gå i butikker, oppholde seg i menneskemengder, ta tog, buss eller fly. Agorafobi er ofte forbundet med panikkanfall.


Fobisk angstlidelse


Definerte, spesifikke fobier som for eksempel å utsette seg for spesielle dyr som slanger og edderkopper, høyder, lukkede rom / klaustrofobi, tannlege.


Posttraumatisk stresslidelse / PTSD


Man har vært utsatt for eller vært vitne til en plutselig livstruende hendelse. Man har vedvarende minner av den belastende opplevelsen, og forsøker å unngå situasjoner som minner om hendelsen.
Kognitiv terapi gir som oftest gode resultater ved behandling av angstlidelser.

Aina Bergseth

Privatpsykiater AS

Lege, spesialist i psykiatri og kognitiv terapeut. Det er ikke behov for henvisning fra lege.

Jeg er her for å hjelpe deg!

hCaptcha