Bipolar lidelse

Bipolar lidelse er en sykdom som kan være arvelig. Det finnes flere typer bipolar lidelse og de to vanligste er bipolar type 1 og bipolar type 2.

 

Kjennetegnet for bipolar lidelse er store svingninger i sinnsstemninger.

 

Bipolar type 1

Bipolar type 1 ble tidligere kalt manisk depressiv lidelse og kjennetegnes ved at en person får alvorlige depresjoner og mani/høye topper med ukritisk adferd og sinnsstemninger. Dette er den alvorligste formen for bipolar lidelse. Personer med denne lidelsen vil ofte slite med sin funksjonsevne.

 

Bipolar type 2

Bipolar type 2 er mest vanlig og mange er ikke klar over at de har lidelsen. Lidelsen kjennetegnes ved store svingninger mellom alvorlige depresjoner og hypomane perioder (hevet stemningsleie). Personer med denne lidelsen har sjelden nedsatt funksjonsevne men kan slite betraktelig psykisk.

 

I hypomane perioder er det vanlig å sove mindre, arbeide mer, snakke mer, komme lettere i krangeler, ha for mange baller i luften med mer.

 

Sykdomsperioder utløses gjerne av stress. Mange bruker alkohol for å døyve symptomene.

 

Ved hevet stemningsleie føler man seg gjerne oppstemt og mange opplever blant annet å sove mindre, å arbeide mer, føle seg mer kreativ og letter komme i krangel.

Aina Bergseth

Privatpsykiater AS

Lege, spesialist i psykiatri og kognitiv terapeut. Det er ikke behov for henvisning fra lege.

Jeg er her for å hjelpe deg!

hCaptcha