Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en strukturert terapiform basert på samtaler hvor man lærer teknikker for å kunne påvirke egne tanker og følelser.

Det er et gjensidig forhold mellom tanker, følelser, adferd og kroppslige fornemmelser.

I kognitiv terapi er både terapeuten og pasienten aktive og teamarbeid er helt sentralt.

Hovedmålet i kognitiv terapi er å få pasienten til å bli oppmerksom på sine negative tanker som igjen påvirker følelser og adferd. Terapeuten bruker dette i aktiv problemløsning for å hjelpe pasienten til å mestre sine livsproblemer samt utvikle mer hensiktsmessige og funksjonelle tankemønstre, holdninger og adferd.

Kognitiv terapi kan kombineres med medikamentell behandling.

Gjennomsnittlig behandlingstid varier mellom 8-12 timer.

Det er viktig med en avklaringssamtale mellom pasient og terapeut før man bestemmer om kognitiv terapi er riktig behandling.

Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode.
 

Aina Bergseth

Privatpsykiater AS

Lege, spesialist i psykiatri og kognitiv terapeut. Det er ikke behov for henvisning fra lege.

Jeg er her for å hjelpe deg!

hCaptcha