Rus og avhengighet

Alle former for avhengighet er grunnleggende like og kan behandles. Dette gjelder enten man er avhengig av alkohol, medikamenter, illegale rusmidler, spill/gambling, sosiale medier eller annet. 

 

Det starter gjerne med en form for eksperimentering eller spenningssøking. Mange begynner også med avhengighetsskapende substanser for å dempe psykisk ubehag. Etter hvert fører avhengigheten til skadelig bruk, men ofte er den skadelige bruken ikke synlig for omgivelsene, da avhengighet uten unntak fører til løgn og underrapportering. Avhengigheten får stadig høyere prioritet på bekostning av relasjoner, jobb og daglig funksjon. 

 

Det er gode utsikter til bedring av livskvalitet for alle som søker behandling. Jo tidligere man kommer i gang, desto bedre er prognosen. De færreste greier å slutte uten hjelp. 

 

Kognitiv terapi gir ofte gode resultater ved behandling av avhengighet. Behandlingsopplegget tilpasses hver enkelt.

Aina Bergseth

Privatpsykiater AS

Lege, spesialist i psykiatri og kognitiv terapeut. Det er ikke behov for henvisning fra lege.

Jeg er her for å hjelpe deg!

hCaptcha