Medarbeiderproblemer

Konflikter eller problemer i jobb

For mange er det slik at den største del av døgnet vi er våkne, tilbringer vi på jobben. Men ikke alle gleder seg til å gå jobb hver dag. Årsakene kan være mange som f.eks:

  • Generell mistrivsel med jobben
  • Problemer/konflikter med kolleger
  • Problemer/konflikter med overordnet eller sjefen
  • Problemer/konflikter med underordnet
  • Økonomiske problemer for selskapet man jobber i
  • Klikkdannelser/skoler i bedriften som trekker i forskjellige retninger
  • Mangel på engen utvikling og egne resultater
  • Strategiendring i selskapet
  • Skifte av stilling
  • Flytting av bedriftens kontor/selskapets beliggenhet

Dette og mye mer kan påvirke ens trivsel på jobben. Hvordan man trives og fungerer på jobben påvirker resten av vår hverdag og vår generelle helestilstand.

 

Mange har derfor behov for å snakke med en fagperson for å kartlegge samt analyser ens problemer for å kunne finne verktøy som kan gjøre tiden og hverdagen bedre og mer meningsfull.

Aina Bergseth

Privatpsykiater AS

Lege, spesialist i psykiatri og kognitiv terapeut. Det er ikke behov for henvisning fra lege.

Jeg er her for å hjelpe deg!

hCaptcha