Symptomer og plager

ADHD/ADD

Grunnet forsvarlighet forskriver vi kun ADHD/ADD medisiner til pasienter som utredes hos oss,  eller hvor tidligere ADHD/ADD diagnose er grundig verifisert av oss.

 

ADHD er en tilstand preget av impulsivitet og hyperaktivitet, samt svikt i oppmerksomhet og konsentrasjon. Symptomene er ofte tilstede i sosiale relasjoner, hjemme, på skole eller på jobb, og forårsaker funksjonsvansker.

Hvis man kun opplever uoppmerksomhet og konsentrasjonsproblemer, kan det være ADD. Mennesker med ADD opptrer vanligvis ikke problematisk i klassen eller sosialt, og blir således ofte ikke sendt til ADHD/ADD-utredning.

Angst

25 % av Norges befolkning vil i løpet av livet bli rammet av en angstlidelse. Angst kan føre til at man fungerer dårlig overfor familie, venner og arbeidskolleger.

Depresjon

Depresjon kan bl.a. utløses av forskjellige årsaker som fysisk sykdom, skilsmisse, kjærlighetssorg, dødsfall, tap av arbeid og økonomiske vansker.

Utbrenthet/stress

Utbrenthet er et begrep som brukes hyppig. Beslektet er det "å ha møtt veggen", eller at" batteriene er utladet".

Tvang

Tvangshandlinger er adferd som blir gjentatt gang på gang. Hensikten er å hindre at noe bekymringsfullt skal skje.

Søvnvansker

Mange sliter fra tid til annen med søvnvansker. Jo mer man bekymrer seg for ikke å få sove jo vanskeligere kan det bli.

Spiseforstyrrelser

Når tanker og adferd i forhold til mat, vekt og figur begynner å begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten, har man en spiseforstyrrelse.

Personlighetsforstyrrelser

Flere personlighetsforstyrrelser har en arvelig komponent. De første tegn kommer til uttrykk i barndom eller ungdom, og fortsetter gjennom voksen alder.

Jobbproblemer

For mange er det slik at den største del av døgnet vi er våkne, tilbringer vi på jobben. Men ikke alle gleder seg til å gå jobb hver dag.

Avhengighet

Avhengigheten får stadig høyere prioritet på bekostning av relasjoner, jobb og daglig funksjon. 

Kroniske smerter

I terapi arbeider man med pasientens tolkning av smerte og valg av mestringsstrategier for å øke livskvalitet og funksjon på tross av smerte.

Parterapi

Parterapi kan hjelpe med å løse flere ulike problemer som mistet tillitt, konflikter som har økt innad i forholdet, intimiteten har blitt borte, dårlige til å løse konflikter, dårlig kommunikasjon.

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse er en sykdom som kan være arvelig. Det finnes flere typer bipolar lidelse og de to vanligste er bipolar type 1 og bipolar type 2.