Dr. Aina Bergseth

Lege, spesialist i psykiatri, kognitiv terapeut

Dr. Aina Bergseth er utdannet lege fra universitet i Oslo, og ble uteksaminert i 1993. Hun er spesialist i psykiatri, og er utdannet kognitiv terapeut. Doktor Bergseth har høy faglig kompetanse, og har bl.a. 9 års erfaring som overlege i Vestre Viken helseforetak. Hun har lang og bred erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser innen spesialisthelsetjenesten. I tillegg til å være psykiater og kognitiv terapeut, er doktor Bergseth spesialist i rus og avhengighet. Hun har omfattende kompetanse på denne pasientgruppen, både med hensyn til utredning, behandling og nedtrapping.

Dr. Bergseth har drevet privat praksis siden 2012. Hun arbeider bl.a. med angst og depresjon, og hjelper folk som er i en vanskelig livssituasjon. Hun bistår ved endring og nedtrapping av medisiner.

Dr. Bergseth arbeider også som rådgiver for ledere i næringslivet, og fungerer som veileder for mennesker som ønsker å hente ut sitt fulle potensiale.

Dr. Bergseth tilbyr veiledning og behandling til ungdom, voksne, par, foreldre og familier, både på dag- og kveldstid. Konsultasjoner i helg kan tilbys.

Min filosofi

Man må ikke ha en psykisk lidelse eller behov for medisinering for å ha stor nytte av å snakke med en psykiater.

Vi kan alle på et eller flere tidspunkt i livet ha behov for å snakke med eller få hjelp av en psykiater. Min filosofi er at man ikke må ha en psykisk lidelse eller behov for medisinering for å ha stor nytte av å snakke med en psykiater.

Utsettes man for livskriser, samlivsproblemer, samlivsbrudd, tap av jobb, utbrenthet, stress, lav selvfølelse etc. kan det hjelpe å snakke med en fagperson.

Jeg vektlegger faglig grundighet, kombinert med individuelle, effektive og fleksible løsninger. Alle har forskjellige behov og derfor tilpasses samtaler, terapi og eventuell medisinering til den enkelte.

Som lege og psykiater er jeg opptatt av å gjøre en totalvurdering av mine pasienters helsetilstand, både fysisk og psykisk. Årsaken er at psykiske plager og lidelser kan dukke opp som følge av kroppslig sykdom, ofte før denne er oppdaget.

Jeg snakker engelsk, tysk og spansk, og har god erfaring med å tilby terapi på disse språkene.

Hva er en psykiater?

En psykiater er en lege som etter 6 års grunnutdanning ved et medisinsk fakultet på et universitet, og etter 1,5 års turnustjeneste, har spesialisert seg i 5 år i psykiatri. Spesialiseringen består i at man arbeider som lege på forskjellige psykiatriske sykehusavdelinger, samtidig som man følger et strukturert utdanningsopplegg godkjent av den norske legeforening.

Forskjellen mellom en psykiater og en psykolog

En psykolog har studert psykologi i 6 år på et universitet. En psykiater er en lege som har bygget på med en spesialisering i psykiatri, totalt tar denne utdannelsen minimum 12,5 år. Hovedforskjellen er at en psykiater gjør en totalvurdering av både fysisk og psykisk helse, og kan skrive ut medisiner, rekvirere blodprøver, henvise til røntgen og henvise til andre legespesialister.